POLITIKA DOSTAVE PROIZVODA I USLUGA

UVOD

v+jvZڊ,֢RnjZKڝzj,ۢ h&-hvz /v-j.*jxjv+%^%ؤ,ަ"j+v%ƤjJ^vFh6,v:jczx^vVnkjxy%j0+^)䆷ii&zjy!lZo;rjFڞ'޲bvVnkjxy%j0+^)䆷i솊VܢkZnVm+)Zo;ri%j0+^)䆷i,(֫[i,(rVbbHkym?ƥrr(֫[ijW.)Zo;ri%j0+^)䆷ivh(֫[ivh(rVbbHkym?hܛj֫[i솊ɶi%j0+^)䆷iiwzjy!lZo;jڲ֯䭭q݊

DEFINICIJE

Termini "Vi," "Vaš," "Vaša" i "Korisnik" se odnose na entitet/osobu/organizaciju koji/koja koristi naše Stranice.

Kada ova Polica spomene "Mi", "Nas," i "Naš" onda se odnosi na OD Lab387 i njene podružnice.

Ova Polica je određena našim Uslovima korištenja.

Za bilo kakva pitanja u vezi ove Police ili pitanja vezano za dostavu Proizvoda i Usluga, molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu policies@lab387.com ili putem kontakt informacija navedenih ispod.

DOSTAVA NAŠIH PROIZVODA USLUGA

Nakon prijema Vaše narudžbe, ako su u pitanju usluge, one će biti izvršene u skladu sa Uslovima koji se primjenjuju na usluge koje ste kupili. Priroda usluga koje ste kupili i datum kupovine mogu utjecati na vrijeme izvođenja usluga. Smatrat će se da su Vam usluge uspješno isporučene nakon izvršenja usluga.

Kada su u pitanju proizvodi, svi digitalni proizvodi koje ste kupili od nas će biti dostavljeni ili putem sistema naših Stranica ili na email adresu u roku od 24h od trenutka kupovine. U najvećem broju slučajeva dostava digitalnih proizvoda se dešava odmah nakon trenutka kupovine, u roku od par minuta, ali zadržavamo pravo da u slučaju problema ili dodatnih provjera proizvod dostavimo u roku od 24h na ranije navedeni način ukoliko su problemi riješeni i dodatne provjere završene.

Za više informacija o drugim detaljima pogledajte naše Uslove korištenja.

KONTAKT INFORMACIJE


Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom Policom ili u vezi sa podacima koje prikupljamo ili kako ih koristimo, slobodno nas kontaktirajte putem informacija navedenih u nastavku.


OD Lab387
Žunovačka bb, 71240,
Hadžići, Bosnia and Herzegovina
policies@lab387.com
+38762140434

bs_BABosnian